Анджела Беалор (САЩ)

Илмира Болотян (Русия)

Ева Давидова (България/САЩ)

Ида Даниел (България)

Хилда Даниел (САЩ)

Яна Димитрова (България/САЩ)

Шифра Каждан (Русия)

Виктор Vin4 Лебедев (Беларус)

Тобан Никълс (с Колбе Ропер и Роман Удалов) (САЩ)

Йохана Пьотинг и Барбара Голдън (САЩ)

Миша Рабинович (Русия/САЩ)

Евелин Стермиц (Австрия)

Самюъл Фуракр (Великобритания)

Андроник Хачиян, Иван Шукин и Гоша Голицин (Русия)

Катя Шадковска (Полша/Русия)

Заоли Жонг (Китай)

Пиле-Риин Яйк (Естония)