“Любовта е дълбоко социална емоция. Любовта съвсем не е само “частен” въпрос, който се отнася единствено до двамата влюбени: любовта притежава сближаваща сила, която е много ценна за обществото“.

 

Александра Колонтай, “За брака и бита” (1926)
 

Тази година София куиър форум е посветен на стогодишнината от Октомврийската революция. Тази годишнина предоставя прекрасна възможност да бъдат засегнати различните противоречия, с които революцията е асоциирана по света. Чрез изкуството ние ще направим опит да преразгледаме някои от идеите, резултат на революционната мисъл, които доведоха до изменения в отношенията между половете – като например превръщането на брака в преди всичко светска институция и опростяване на процедурите по сключване на брак и развод, еманципацията на жените – която включва правото на глас, икономическа независимост, социални и грижи за майчинството, разрешаване на абортите, достъп до образование, разкрепостяване на сексуалността и сексуалната идентичност (хомосексуалността е декриминализирана между 1922-33 година).

Дейността на хора като Александра Колонтай и Клара Цедкин често е пренебрегвана като че ли тя е само една надстройка на Болшевишката революция. Колонтай е първата, която оглавява Комисариата по социалните помощи в СССР, а по-късно е председателка на Женският отдел, който работи за равните права на жените. Но нейната работа влияе не само на женските въпроси, а помага също и за еманципацията на хомосексуалните. Колонтай често критикува конкретно идеята, че пролетарският сексуален морал не е нищо повече от надстройка. Обикновено се отдава първостепенно значение на икономиката и измененията в обществото, които тя поражда, за формирането на определен тип сексуални взаимоотношения, но хора като Колонтай разглеждат това взаимодействие диалектически – като неотделимо от класовата борба.    

СКФ 2017 е опит за де-сталинизиране на наследството на сексуалната революция в СССР от началото на XX век. Целта на тази куиър любов е (класова) борба с хетеросексизма и патриархата. Куиър любовта, накратко, може при определени условия да стане базата: тя не винаги е надстройката.

 

Станимир Панайотов и Боряна Росса

Куратори на СКФ 2017