(Работа на Кирил Биков)

Концепцията “Манифестации на личното” за тазгодишното издание на София Куиър Форум дойде до голяма степен от панелната дискусия “Политика-Арт-Джендър”, инициирана по повод първото издание на форума през 2012 г. и публикувана в онлайн списанието “Блистер”. Един от спорните моменти в дискусията беше, че сексуалността е нещо лично и като такава е и аполитична - като вкуса за дрехи, храна или музика. В заключение един от участниците в дискусията стигна до питането: Защо да политизираме аполитичното?...

Да, въпросите на пола, половата идентичност и сексуалността могат да бъдат възприети като лични (и аполитични?), но само в една идеална среда, в която няма конфликти. Факт е обаче, че не живеем така. Тук и сега (в България, Европа, света, макар и в различна степен) има установени и понякога изглеждащи непоклатими позиции, както повелява хетеронормата. Отклонявайки се или не приемайки я, индивидът навлиза в пряк конфликт с всякакви морални и институционални предписания, които неизменно са “политични”. Когато говорим за куиър, сюблимният момент на манифестацията на личното (т.е. превръщането му в публично) е наситен с конфликти и противоречия и именно тази пълнота на смисли, значения и интерпретации е обединяващият мотив в тазгодишния форум.

“Манифестации на личното” е един вид провокация - оголване и разкриване, създаване на множество споделени лични пространства. Противоречиви и разнопосочни интимни самоизразявания на единадесет автори, някои от които вглъбено изследват собствената си същност, други се занимават с феминизъм, религия и фетишизъм, трети пък изхождат от личната си история в търсене на базисния въпрос за предопределеността. Не е случайно, че в изложбата преобладават авто/портретите, които преди всичко представляват само/съзерцание и само/анализиране.

В изложбата участват: Антония Гюрковска, Боряна Росса, Войн де Войн, Иво Димчев, Кирил Биков, Красен Кръстев & Пуал Дунка, Лубри, Наталия Тодорова, Светозара Александрова, Станка Колева.

Изложбата може да бъде разгледана до 05.07 от вторник до събота между 12 и 19 ч. в галерия Васка Емануилова.