23 ноември, петък, 24 ч. до късно
Клуб  ID 
ул. Кърниградска, 19Б (на ъгъла с бул. Витоша)
http://idclub.bg/contacts.php