Презентация на Надежда Плунгян
24 ноември, събота, 20 ч.
the fridge & Хаспел, бул. Мадрид 8 (Зад Фантастико)

Надежда Плунгян работи и живее в Москва. Тя е една от основателките на Московската феминистка група и старши научен сътрудник на Държавния институт по история на изкуството. Един от последните й проекти е изложбата „Феминистки молив“ 2012. „Често упрекват жените художнички че са многословни, камерни или че имат прекалено лична интонация. Но именно тези качества превръщат репортажната графика в исторически документ. Именно това ни интересува и нас, като организаторки на проекта: съчетанието на личен поглед, интерес към графичната култура и собствена гражданска позиция. Именно отчитането на тъждествеността на личното и политическото характеризират нашата оптика като феминистка“, казва Плунгян за този проект. Тя ще говори за съвременната феминистка визуална култура в Русия и социалните механизми в артистичните среди, които създават условия за изключване на определени индивиди и общества.