Мариела Гемишева (България) - пърформанс 
23 ноември, петък, 20 ч.
Къща Огоста, ул Огоста 5, кв. Яворов
http://ogostahouse.com
http://www.marielagemisheva.com
 
Мариела Гемишева представя нова версия на пърформанса Fish party, който този път е част от програмата на София куиър форум 2012.
Чрез средствата на съвременното изкуство, фестивалът експонира идеята за пола като пластично, изменящо се понятие, зависещо от социални, политичеки, културни и медицински фактори.

През 2004г. Fish party е представен в Ата център за съвременно изкуство, София. Главната роля  се изпълнява от три “стерилно бели” професионални топ моделки. 
“Fish party 2013 представлява разбиране на женственост в собствен аромат с дъх на риба“ - казва Гемишева – „или женското, представено не  единствено чрез  тялото… Важни са атмосферата, символиката, традицията… разкроени не само на “буквалните”  цвят, форма и светлина. В този случай приоритет имат мирисът и вкусът. 9 години по-късно пърформансът ще бъде изпълнен от трима мъже в специално подготвен за случая стайлинг“.