23 ноември - 16 декември 2012
Всеки ден от 10 до 16 ч (без понеделник)
Октриване: 23 ноември, петък, 16 ч.

Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство САМСИ, 
Бул. Черни връх №2
http://www.samcaproject.org/Contacts.aspx
 
Алла Георгиева (България), Аделина Попнеделева (България), Боряна Петрова (България), Войн де Войн (България/Германия), Наталия Тодорова (България), Олег Мавроматти (България/Русия), Стефан Карчев (България), УЛТРАФУТУРО (България/САЩ), Ясен Згуровски (България)
 
Изложбата представя широк спектър от автори и жанрове, които засягат проблемите на пола и сексуалността. Това е изложба, която проследява различни аспекти на сътворяването на мита за единствеността на бинарния пол, както и обществени и икономически напрежения създадени на основа на противоречия и неравенство на половете. Някои от произведенията просто заявяват съществуването на различността.
С присъщото си чувство за хумор и съсредоточаване върху ежедневни взаимоотношения чрез обекти от бита, Алла Георгиева създава „алтернативна“ идилия върху бродирана кърпа. Чрез едно неочаквано изглеждащо и доста забавно интервю, взето в калните бани във Варна, Аделина Попнеделева изследва проблемите на жените на средна възраст в България. В платната си, Боряна Петрова разглежда отношението към личността като функция на разбирането за тялото като „парче месо“ участващо в обществени и икономически отношения, които обезличават. Войн де Войн участва с един от обектите си, създаден специално за изложбата, следвайки принципа си да не показва никога едни и същи произведения на различни места. Наталия Тодорова въвлича зрителите в интерактивна инсталация, която поставя въпроса до колко уважаваме различността в нашето общество. Олег Мавроматти е включен с една от абсурдистко-социалните си живописи от серията „Бомба“, а групата УЛТРАФУТУРО с документация и обекти от пърформанси, представени в различни места по света, посветени на социалните и медицински стандарти дефиниращи пола и „съответните“ му роли. Стефан Карчев  показва шеговити фотографии и плакати, които засягат въпросите за формиране на идентичността, и се заиграват с корпоративната“идентичност“ и нейното хипер-комерсиално субверсиране. Плакатите на Ясен Згуровски този път избягват „сладките“ теми, с които сме свикнали да го асоциираме. Към тях са добавени „горчивите подправки“, на действителността, изобилстваща от сблъсъци между хората с различна идентичност и нео-нацисти, както и обществени нагласи, осигуряващи комфортно място за тези сблъсъци.