„Сладък съюз” е мотото на третото издание на София куиър форум, което поставя в центъра темата за семейството. Стремейки се да използва думата „куиър” по-скоро като глагол, като действие в определена ситуация и много по-малко като съществително и определение, тази година форумът предлага широка платформа за споделянето на различни проблеми и гледни точки с фокус - семейството.

Една част от тях съзнателно се стреми да отиде отвъд кръга от въпроси, които в публичното пространство най-често се асоциират с ЛГБТ теми. 
В този смисъл самата постановка на темата касае много по-малко полето на активизма, конкретните политически задачи, въпросите за равенството, правата, законодателните инициативи и много повече се опитва да проникне отвъд културната инерция, като потърси може би незабележими връзки, точки на пресичане и споделени проблеми. Именно поради това, куиър и ЛГБТ въпросите са поставени в контекста на феминистки и различни маргинални перспективи, и не на последно място във връзка с променящите се роли вътре в хетеросексуалната матрица. Пресичането на тези граници представлява пресичане на различни езици, определящи производството на знание и начините на представяне в публичното пространство. А това отваря поле за формиране и въобразяване на различни възможни конструкции на заедност, на „ние”; като в самата споделеност на тези „ние”-та се откриват специфични, частни форми на себе-определяне и връзки между „аз” и „ти”.
 
София куиър форум 2015 бе събитие, коeто чрез средствата на съвременното изкуство се фокусира върху пола и сексуалността като  паралелни системи, през които оценяваме себе си и другите. Тези системи отдавна упражняват силно влияние върху всички аспекти на културата и обществото. Влиянието, разбира се е двустранно. Затова във фокус също е поставено и изменението на понятията „пол“ и “секусалност” в зависимост от социалните, политичеки, културни и медицински фактори, присъщи за определено време и място.
 
София куиър форум 2015 се проведе в периода 3-19 декември 2015 г. на различни локации в София и беше куриран от Владия Михайлова, която е и съставителка на каталога. Повече инфо тук.
 
Файл за изтегляне:
 
- pdf версия, онлайн издание, 142 стр. (изтеглете оттук)
 
Планираме в близките месеци да продуцираме и печатна версия на каталога.
 
Изданието е двуезично (на български и английски) и освен документация на форума включва текстове на Светла Енчева, Стефан Кръстев, Боян Манчев, Владия Михайлова, Сираго Циара, Боряна Росса, Олег Мавроматти, както и интервюта с участниците Карлос Мота и Карол Радишевски. 
 
Приятно четене от Нови леви перспективи и Колектив за обществени интервенции!